نام : رامین

 نام خانوادگي : حاتمی

 سمت : مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره

 تحصيلات : کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 سوابق : مدیر مهندسی و ساختمان مناطق نفتخیزجنوب -مدیریت مهندسی و ساختمان و مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، -مدیریت تولید شرکت نفت و گاز اروندان - سرپرست شرکت نفت و گاز مارون و مدیریت عملیات نفت و گاز مارون

 آدرس : تهران ، خیابان طالقانی، روبروی وزارت نفت, پلاک 390

 شماره تماس : 87520

<< بازگشت به ليست