سال جهش تولید گرامی باد
شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩ EN

مدیران شرکت های تابعه


شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نام و نام خانوادگی: حمید ایزدی
سمت: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گاز)
سوابق کاری:مدیر امور فنی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، رئيس برنامه ريزی نفت و گاز گچساران، معاون منطقه آغار و دالان، معاون رئيس بهره برداری منطقه پارسيان، رئيس بهره برداری منطقه نار و كنگان، معاون رئيس منطقه نار و كنگان، رئيس منطقه آغار و دالان، مدير عمليات شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی


شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

نام و نام خانوادگي: سعید ناصری پور
سمت: مدير عامل شركت بهره برداری نفت و گاز غرب
تحصیلات: كارشناسی ارشد مهندسی شيمی
سوابق کاری :رئیس مهندسی فرآورش و رئیس مهندسی نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب


شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

نام و نام خانوادگي: سید ابوالحسن محمدی
سمت: مديرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز شرق
تحصیلات :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سوابق کاری: مدیر عملیات، رئیس اداره مهندسی نفت و رئيس مهندسی فرآورش شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده