20 آذر 1402
نسخه آزمایشی
لیست اخبار صفحه :1
مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور از مناطق زاگرس جنوبی بازدید کردند

مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور از مناطق زاگرس جنوبی بازدید کردند

مدیرعامل نفت مرکزی به همراه جمعی از اعضای هیئت‌ مدیره و مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور، از تأسیسات این شرکت و طرحهای توسعه ای در منطقه عملیاتی آغار و دالان ، میدان دی و پالایشگاه فراشبند بازدید کردند.

دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی ویژه مدیران شرکت نفت مرکزی برگزار شد
در راستای تبیین کارگروهی و نقش آن در توسعه سازمان ؛

دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی ویژه مدیران شرکت نفت مرکزی برگزار شد

دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی ویژه مدیران ارشد، اعضا هیات مدیره، روسای ستادی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با هدف تبیین کارگروهی و نقش آن در بهبود و توسعه سازمان در سالن اجتماعات مجموعه ورزشی- آموزشی آبعلی برگزار شد.

تلاش نفت مرکزی در تامین پایدار و تثبیت گاز در میادین زاگرس جنوبی تداوم دارد
با احداث ایستگاههای تقویت فشار و مرکز تفکیک؛

تلاش نفت مرکزی در تامین پایدار و تثبیت گاز در میادین زاگرس جنوبی تداوم دارد

با اجرای طرح احداث ایستگاههای تقویت فشار هما ، وراوی و مرکز تفکیک تابناک و با مشارکت سرمایه گذار ایرانی، تولید گاز در منطقه عملیاتی پارسیان تثبیت و تضمین می شود.

تنظیمات قالب